ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย …

ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เขตเลือกตั้งที่ 2 Read More »

ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย …

ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เขตเลือกตั้งที่ 1 Read More »

ประกาศ กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเ …

ประกาศ กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี Read More »

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่ายฯ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย …

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่ายฯ Read More »

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายฯ เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย …

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 Read More »

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายฯ เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย …

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 Read More »

ประกาศฯให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย …

ประกาศฯให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย Read More »

ประกาศฯ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย …

ประกาศฯ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย Read More »