ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เขตเลือกตั้งที่ 2

เผยแพร่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย
เขตเลือกตั้งที่ 2
…………………………………………………………….

 1. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ ตำบลพรานกระต่าย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  หมู่ 2 ตำบลพรานกระต่าย ยกทั้งหมู่ (เฉพาะในเขตเทศบาล)

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย (ฝั่งตะวันตก)
  ………………………………………………………………………

 2. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ ตำบลพรานกระต่าย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  หมู่ 3 ตำบลพรานกระต่าย ยกทั้งหมู่ (เฉพาะในเขตเทศบาล)

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
  ………………………………………………………………………

 3. หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ ตำบลพรานกระต่าย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  หมู่ 4 ตำบลพรานกระต่าย ยกทั้งหมู่ (เฉพาะในเขตเทศบาล)

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ อาคารมูลนิธิพรานกระต่ายสงเคราะห์
  ………………………………………………………………………

 4. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  หมู่ 5 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ยกทั้งหมู่ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
  หมู่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ยกทั้งหมู่ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
  หมู่ 13 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ยกทั้งหมู่ (เฉพาะในเขตเทศบาล)

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  ………………………………………………………………………

 5. หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  บ้านเลขที่ 1 ถึง บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าแดงกลาง
  ………………………………………………………………………

 6. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ได้แก่ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  บ้านเลขที่ 93/1 ถึง บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
  หมู่ 4 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ยกทั้งหมู่
  (เฉพาะในเขตเทศบาล)

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ สนามออกกำลังกายบ้านป่าแดงกลาง
  ………………………………………………………………………

 7. หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ได้แก่ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  หมู่ 11 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ยกทั้งหมู่

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์บ้านสามเหลี่ยม
  ………………………………………………………………………