ประกาศฯ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย

เผยแพร่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย
…………………………………….

ดาวน์โหลดประกาศ