01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ/รับสมัครงาน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศเทศบาล
  3. ประกาศรับสมัครงาน
  4. การโอนเงินงบประมาณและการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ

ข่าวกองคลัง

  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  5. ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel    
law rules powrowbor manual ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
 หมวดหมู่     โพสต์  จำนวนโพสต์    
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... (1)