01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ/รับสมัครงาน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศเทศบาล
  3. ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวกองคลัง

  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  5. ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
law rules powrowbor manual ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
 หมวดหมู่     โพสต์  จำนวนโพสต์    
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... (1)