01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

suriyaนายสุริยา ไพโรจน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
โทร. 08 1887 4148

 

yodthongนายยอดทอง พนัส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
โทร. 09 3161 3224

 

wasonนายวสันต์ ปิ่นมณี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
โทร. 08 5536 9962

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel