previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

สภาเทศบาล

 

นายสิทธิโชค พะโยม
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

 

นายสุริยา ไพโรจน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

 


นายพัฒนชัย ธรรมสวยดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

 

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง