previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เขต 1

นายวัฒนา สังคง

นายนะโลม  โพเทพ

นายอุบลปรีชา  สุชัยยะ

นายสุริยา  ไพโรจน์

 นายยอดทอง  พนัส

นายสุทัศน์  ไพโรจน์

     

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เขต 2

 

นางสุมิตรา  สุทธวิรีสรรค์

นายบรรจง  ชาติสุทธิ

นายสิทธิโชค  พะโยม

นายมนัส  ยายอด

นายบัวลอย  แผ่ทองแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง