01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เขต 1

suriyaนายสุริยา  ไพโรจน์

นายนะโลม  โพเทพ

นายอุบลปรีชา  สุชัยยะ

aphiratนายอภิรัตน์ อำไพวัชรากุล

 นายยอดทอง  พนัส

sa ngadนายสงัด เมฆี

     

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เขต 2

 

banjongนายบรรจง  ชาติสุทธิ

manusนายมนัส  ยายอด

bualoyนายบัวลอย  แผ่ทอง

chalongchaiนายฉลองชัย กระต่ายทอง

sajjaนายสัจจา สัจจหทยาศรม

pakawanนางผกาวรรณ์ แผ่ทอง

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel