previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

122366120 396753604786567 5370939471960855339 n

            เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย โดยมีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช สำหรับพระราชกรณียกิจ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบในรัชสมัยของพระองค์ท่าน มีอเนกประการ ได้แก่ การเลิกทาส ได้ทรงตราพระราชบัญญัติเลิกทาสรัตนโกสินทร์ เลิกทาสในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอย่างล้นพ้น การปกครอง ได้มีการปฏิรูปการปกครองตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ โดยตั้งเป็นกระทรวงต่าง ๆ ดังเช่นปัจจุบัน ทรงนำประเทศให้รอดพ้นจากมรสุมการล่าเมืองขึ้นของกลุ่มประเทศตะวันตก พระองค์ได้ทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ การรถไฟ สาธารณสุข ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งไว้ให้แก่ประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ เป็นที่ชื่นชมแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ชาวไทยทั้งมวลจึงได้พร้อมใจกันถวายพระนามพระองค์ท่านว่า “พระปิยมหาราช”

 

122366120_396753604786567_5370939471960855339_n.pngDSC_9022.jpgDSC_9032.JPGDSC_9035.jpgDSC_9042.jpgDSC_9043.jpgDSC_9046.jpgDSC_9055.jpgDSC_9062.jpgDSC_9065.jpgDSC_9067.jpgDSC_9073.jpgDSC_9074.jpgDSC_9080.jpgDSC_9081.jpgDSC_9084.jpg

 

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง