01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

new

        DSC 5494

           เทศบาลตำบลพรานกระต่าย โครงการมายาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ กันยายน 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดไตรภูมิ โดยมีนายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการ นายไมตรี บางพาน รองนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อาจารย์และนักเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย โรงเรียนวัดโพธาราม และโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีกริยามารยาทที่เหมาะสมรู้จักกาลเทศะ ปฏิบัติตนต่อผู้อาวุโสได้อย่างถูกต้องและงดงาม ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยเชิญวิทยากรจากวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรมาให้ความรู้แก่นักเรียน

DSC_5433.JPGDSC_5435.JPGDSC_5442.JPGDSC_5450.JPGDSC_5453.JPGDSC_5456.JPGDSC_5471.JPGDSC_5494.JPGDSC_5498.JPGDSC_5514.JPGDSC_5517.JPGDSC_5519.JPGDSC_5522.JPGDSC_5527.JPGDSC_5531.JPGDSC_5538.JPGDSC_5546.JPG

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel