01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๕

        

DSC 4978

        เทศบาลตำบลพรานกระต่าย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ร่วมกับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดโครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีนายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการ นายสิทธิโชค พะโยม รองนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และมีดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผอ.โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อาจารย์ และนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรม สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ อีกทั้งส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียน ได้มีจิตสำนึกตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์” โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลพรานกระต่าย คุณธีระวัฒน์ ธรรมวุฒิ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ควารู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

 

DSC_4939.JPGDSC_4941.JPGDSC_4943.JPGDSC_4945.JPGDSC_4957.JPGDSC_4959.JPGDSC_4965.JPGDSC_4966.JPGDSC_4970.JPGDSC_4973.JPGDSC_4975.JPGDSC_4978.JPGDSC_4981.JPGDSC_4986.JPGDSC_4992.JPGDSC_4995.JPGDSC_4997.JPG

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel