previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

โครงการสร้างเครือข่ายเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

 DSC0092

 

 

โครงการสร้างเครือข่ายเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จัดโครงการสร้างเครือข่ายเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์แห่งความสุขเทศบาลตำบลพรานกระต่าย โดยมีนายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่ายเป็นประธานในพิธีซึ่งได้พบปะกับทางผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมอบนโยบายการบริหารทางด้านการศึกษา แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาระหว่างผู้ปกครองกับคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนและได้เชิญทันตแพทย์หญิงบุญพร้อม ไพรงาม โรงพยาบาลพรานกระต่าย เป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยเพื่อให้ผู้ปกครองได้ดูแลฟันและสุขภาพของลูกตนเองให้แข็งแรงต่อไป

 

_DSC0084.jpg_DSC0089.jpg_DSC0092.jpg_DSC0096.jpg_DSC0097.jpg_DSC0099.jpg_DSC0108.jpg_DSC0110.jpg_DSC0113.jpg_DSC0116.jpg_DSC0118.jpg_DSC0121.jpg_DSC0127.jpg_DSC0132.jpg_DSC0134.jpg_DSC0137.jpg_DSC0142.jpg_DSC0144.jpg_DSC0149.jpg_DSC0151.jpg_DSC0154.jpg_DSC0157.jpg

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง