01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๖๕

new

DSC 5782

         

         เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จัดโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ เจดีย์วัดกุฏิการาม โดยมีนายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่ายเป็นประธาน นายไมตรี บางพาน รองนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงเทศบาล คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้เด็ก เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๖๕
ผลการประกวดระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธาราม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย

ผลการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านลานไผ่ (ทีม ๑)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

DSC_5751.JPGDSC_5752.JPGDSC_5758.JPGDSC_5766.JPGDSC_5782.JPGDSC_5805.JPGDSC_5870.JPGDSC_5871.JPGDSC_5898.JPGDSC_5900.JPGDSC_5902.JPGDSC_5909.JPGDSC_5911.JPGDSC_5928.JPG

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel