01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสรรสิทธกิจ ๑ และถนนสรรสิทธิกิจ ๓ ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๒ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสรรสิทธิกิจ ๑ และถนนสรรสิทธิกิจ ๓  ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๒ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

...................................................................................................................................

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel