previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง (พร้อมปรับปรุงราวสะพาน) ชุมชนบ้านป่าแดงกลาง หมู่ 8 ช.บ้านขอนทองคำ หมู่ 4 ช.บ้านสามเหลี่ยม

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดงกลาง (พร้อมปรับปรุงราวสะพาน) ชุมชนบ้านป่าแดงกลาง หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านขอนทองคำ หมู่ที่ 4 ชุมชมบ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 11 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง และชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ ๔ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
.........................................................

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง