01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๑ ด้านซ้ายทางจากแยกป่าเรไรถึงทางแยกถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๓/๑ ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๑ ด้านซ้ายทางจากแยกป่าเรไรถึงทางแยกถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๓/๑ ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก ตำบลพรานกระต่าย  อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..................................................................................................................

 

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel