ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

พิมพ์
ฮิต: 326

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
.........................................................