previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 7

 

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 7
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
..............................................

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง