01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน

เทศบาลตำบลพรานกระต่ายได้รวบรวมข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชที่สนใจได้รับทราบ ดังรายละเอียดที่แบบท้ายมานี้

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel