previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสรรสิทธิกิจ

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนสรรสิทธิกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------

 

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง