0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถ.ป่าแดงกลาง 5 (บริเวณหน้าบ้านเป๊า) ชช.ป่าแดงกลาง ชช.บ้านขอนทองคำ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนป่าแดงกลาง 5 (บริเวณหน้าบ้านเป๊า)
ชุมชนป่าแดงกลาง ชุมชนบ้านขอนทองคำ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports