0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ประเวสไพรวันบริเวณสามแยกกำแพงเพชร-สุโขทัยฯ

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประเวสไพรวัน
บริเวณสามแยกกำแพงเพชร-สุโขทัย ชุมชนบ้านหัวถนน ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม ตำบลพรานกระต่าย
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.........................................

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports