01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การตกแต่งสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔,๐๐๐.๐๐ บาท) ประกาศ ณ วันที่ ๒ ก.ย.๖๕

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การตกแต่งสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

.........................................................................................................................

                    ตามที่ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้มีการจ้างเหมาจัดสถานที่ พิธีเปิด - ปิด โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จ้างเหมาจัดสถานที่ พิธีเปิด - ปิด โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพีเคทีอิงค์เจ็ท โดย นายสัทธา สัจจหทยาศรม เลขที่ ๓๒๐ หมู่ ๔ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel