01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑,๐๕๐.๐๐ บาท) ประกาศ ณ วันที่ ๕ ก.ย.๖๕

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

.........................................................................................................................

                    ตามที่เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้มีการจ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จัดจ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพีเคทีอิงค์เจ็ท โดย นายสัทธา สัจจหทยาศรม เลขที่ ๓๒๐ หมู่ ๔ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel