01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘๖๔.๐๐ บาท) ประกาศ ณ วันที่ ๗ ก.ย.๖๕

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

.........................................................................................................................

                    ตามที่ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้มีโครงการ จ้างจ้างทำป้ายโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จ้างทำป้ายโครงการเทศบาลพบประชาชน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริศา ดีไซน์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๔.๐๐ บาท (แปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel