01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๔๒ สุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร ๑๐

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๔๒ สุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร ๑๐ ชุมชชนบ้านเขาแก้ว ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...........................................................................................................................

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel