previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.สรรสิทธิกิจ

 

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสรรสิทธิกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------------

 

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง