01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
-----------------------------------------------------

          ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

           1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
               1.1 ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จำนวน 1 อัตรา
               1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน 1 อัตรา

           2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
               2.1 พนักงานขับรถยนต์   จำนวน 1 อัตรา

            3. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
               3.1 ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน  4 อัตรา

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel