01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
.....................................................

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel