แจ้งดำเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

พิมพ์
ฮิต: 1267
hot

 

เนื่องด้วยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

2. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตซอล ภายในศูนย์แห่งความสุข

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเฟื่องภักดี บริเวณหน้าประปาเก่า

โดยจะเข้าดำเนินการในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในบริเณพื้นที่ดังกล่าวมา ณ ที่นี้