แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างรั้วสนามฟุตซอล ภายในศูนย์ Happiness Center

พิมพ์
ฮิต: 1518
hot

 

     ตามที่เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตซอล ภายในศูนย์แห่งความสุข (Happiness Center) นั้น  บัดนี้  โครงการดังกล่าวผู้รับจ้างได้แจ้งเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว  จึงขอให้ประชาชนที่ได้เข้าใช้สนามฟุตซอลในศูนย์ฯ ดังกล่าว จะได้โปรด งดใช้ สนามชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับทางเทศบาลตำบลพรานกระต่ายต่อไป  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้