previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 ช่วง กม.ที่ 29 - 30 ถ.ราษฎร์บำรุง 3

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมา
..........................................

          ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 ช่วง กม.ที่ 29 ถึง กม.ที่ 30 ถนนราษฎร์บำรุง 3 ซอยข้างอู่อ๊อดเซอร์วิส ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ 1 - งวดงานที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

          ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือเพื่อส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง