previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.บรรจงทองสวัสดิ์ 1

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมา
..........................................

          ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรรจงทองสวัสดิ์ 1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ 1 - งวดงานที่ 2 (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

          ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือเพื่อส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

 

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง