01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ชุมชนบ้านเหนือ

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมา
...........................................

          ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ชุมชนบ้านเหนือ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร งวดงานที่ ๑ -งวดงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

          ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือเพื่อส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel