previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถ.เทศบาล 7 หมู่ที่ 10 ต.พรานกระต่าย

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมา
..........................................

          ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ 1 - งวดงานที่ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือเพื่อส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.

 

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง