previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 11

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมา
..........................................

          ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านหนองหินเตาปูน ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ 1 - งวดงานที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

          ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือเพื่อส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง