01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๔๒ สุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร ๑๐ ชุมชนบ้านเขาแก้ว

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมา
...........................................

          ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๔๒ สุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร ๑๐ ชุมชนบ้านเขาแก้ว ตำบลพรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร งวดงานที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

          ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือเพื่อส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel