01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

รายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ statement reports plan reports รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทระบบสารสนเทศ  รายงานการควบคุมภายใน action plan report 
LPA report crime report public service report  ita reports 
satisfaction  policy statement     

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel