01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 ระบบรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

* แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่

หมายเหตุ:

๑.ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลการดำเนินการให้ท่านทราบ

๒. กรุณาระบุรายละเอียดการร้องเรียนให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ต่อไป

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel