01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

animated bullet 17รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

animated bullet 17รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564)

animated bullet 17รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

animated bullet 17รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563)

animated bullet 17รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

animated bullet 17รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)

animated bullet 17รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนกันยายน 2561

animated bullet 17รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel