01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

dot ar

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562

dot arสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562

 

dot arสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

dot arสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
dot arประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐)

dot ar
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์(ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐)

dot arประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐)
dot ar
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์(ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐)

dot arประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐)

dot arประกาศราคากลางครุภัณฑ์(ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐)

dot arประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

dot arประกาศราคากลางครุภัณฑ์(ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

dot arประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐)

dot arประกาศราคากลางครุภัณฑ์(ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐)

dot arประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐)

dot arประกาศราคากลางครุภัณฑ์(ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐)

dot arประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐)

dot arประกาศราคากลางครุภัณฑ์(ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐)

dot arประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

dot arประกาศราคากลางครุภัณฑ์(ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

dot arประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐)

dot arประกาศราคากลางครุภัณฑ์(ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐)

dot arประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)

dot arประกาศราคากลางครุภัณฑ์(ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)

dot arประกาศเทศบาลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำ(ถนนเฟื่องภักดี๕)

dot arประกาศเทศบาลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำฯ(ถนนบ่อมะเฟือง)

dot arประกาศเทศบาลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำฯ(ถนนราษฎร์บำรุง๒)

dot arประกาศเทศบาลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำฯ(ภายในศูนย์แห่งความสุข)
dot arประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ(โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่สวิน รอดกสิกรรม

dot arสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

dot arสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

dot arสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗


dot arสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

dot arสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

dot arสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel