01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ขนาดและที่ตั้ง  

           เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพรานกระต่าย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียง มีพื้นที่ทั้งหมด 2.36 ตารางกิโลเมตร กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลพรานกระต่าย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498   ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลพรานกระต่ายเป็นเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542   (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก.)

 

อาณาเขต

          ทิศเหนือ      ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกลางทางหลวงหมายเลข 101 ตอนถนนกำแพงเพชร – สุโขทัยตรงกิโลเมตรที่ 499.3 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 170 เมตร ถือเป็นเส้นตรงตามแนวขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ตอนกำแพงเพชร - สุโขทัย ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ติดกับตำบลพรานกระต่าย

          ทิศใต้      จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะ 650 เมตร  ถึงหลักเขตที่ 7 ถือตามแนวขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ตอนกำแพงเพชร-สุโขทัย ระยะ 100 เมตรตรงกิโลเมตร 487.4 ตามแนวริมห้วยโค้งฝั่งเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใต้ระยะ 100 เมตร ติดกับตำบลถ้ำกระต่ายทอง

          ทิศตะวันออก      จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงวัดไตรภูมิ ด้านเหนือติดกับตำบลถ้ำกระต่ายทอง

          ทิศตะวันตก      จากหลักเขตที่ 10 ถือตามทางขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101  ตอนกำแพงเพชร-สุโขทัย ระยะทาง 100 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบหลักเขตที่ 1 ติดกับตำบลพรานกระต่าย

 

◈ เขตการปกครอง

1. ชุมชนบ้านเขาแก้ว  

2. ชุมชนบ้านหัวถนน

3. ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1

4. ชุมชนบ้านเด่นกระบาก

5. ชุมชนบ้านหนองหินเตาปูน

6. ชุมชนบ้านป่าเรไร

7. ชุมชนบ้านเหนือ

8. ชุมชนบ้านบ่อมะเฟือง

9. ชุมชนบ้านถ้ำกระต่ายทอง

10. ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 2

11. ชุมชนบ้านวังลอ

12. ชุมชนบ้านนาถัง

13. ชุมชนบ้านหนองดุก

14. ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม

15. ชุมชนบ้านขอนทองคำ

16. ชุมชนบ้านป่าแดงกลาง

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel