previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

เทศบัญญัติ

 

animated bullet 25

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

animated bullet 25เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

animated bullet 25เทศบัญญัติ​ตำบลพรานกระต่าย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562

animated bullet 25เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2562

animated bullet 25

เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

animated bullet 25

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2561

animated bullet 25

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2560

animated bullet 25เทศบัญญัติตำบลพรานกระต่าย เรื่อง สุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. 2559

animated bullet 25

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง