01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 แผนพัฒนาท้องถิ่น

PERLGREEN

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

PERLGREENแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565

PERLGREENแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564

PERLGREENแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

PERLGREENแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564

PERLGREENแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5

PERLGREENแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563

PERLGREEN

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563

PERLGREENแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2  

PERLGREENแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

PERLGREEN แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

PERLGREEN แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

PERLGREEN แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

PERLGREEN แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

แผนพัฒนาสามปี เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558-2560 

แผนพัฒนาสามปี เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558-2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2562

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาสามปี เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2559 

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel